Junior College

 

 

Ibaraki , Tochigi , Gunma , Saitama , Chiba , Kanagawa , Yamanashi , Niigata

Institution Evaluation result Notice of change
Akikusa Gakuen Junior College 2022
(PDF467KB)
Ashikaga Junior College 2021
(PDF449KB)
Ikuei Junior College 2021
(PDF468KB)
Izumi Junior College 2021
(PDF470KB)
Ibaraki Women's Junior College 2023
(PDF470KB)
Uekusa Gakuen Junior College 2017
(PDF456KB)
Utsunomiya Junior College 2023
(PDF456KB)
Odawara Junior College 2021
(PDF462KB)
Kanagawa Dental University Junior College 2023
(PDF475KB)
Kawaguchi Junior College 2017
(PDF457KB)
Kyoai Gakuen Junior College 2023
(PDF470KB)
Kiryu University Junior College 2017
(PDF419KB)
Gunma University of Health and Welfare Two-Year College Course 2017
(PDF440KB)
Kokugakuin Tochigi Junior College 2022
(PDF455KB)
Kokusai Gakuin Saitama College 2019
(PDF448KB)
Saitama Medical University College 2019
(PDF421KB)
Saitama Junshin College 2018
(PDF414KB)
Saitama Women's Junior College 2017
(PDF479KB)
SAITAMA TOHO JUNIOR COLLEGE 2022
(PDF446KB)
Sagami Women's Junior College 2017
(PDF488KB)
SANO NIHON UNIVERSITY COLLEGE 2019
(PDF430KB)
Josai Junior College 2023
(PDF465KB)
Sophia University Junior College Division 2021
(PDF447KB)
Shohoku College 2019
(PDF437KB)
Showagakuin Junior College 2020
(PDF456KB)
Seitoku University Junior College 2019
(PDF462KB)
Seiwa Junior College 2017
(PDF459KB)
Senzoku Junior College of Childhood Education 2021
(PDF472KB)
Takasaki University of Commerce Junior College 2023
(PDF463KB)
Chiba Keiai Junior College 2020
(PDF462KB)
Chiba Keizai College 2019
(PDF438KB)
Chiba Meitoku College 2023
(PDF469KB)
Tsukuba International Junior College 2017
(PDF443KB)
Teikyo Gakuen Junior College 2022
(PDF461KB)
Tokyo Management College 2022
(PDF452KB)
Tokyo University of Social Welfare , Junior College 2019
(PDF418KB)
PDF(293KB)
Tokiwa Junior College 2020
(PDF453KB)
Niigata College of Technology 2023
(PDF462KB)
Niigata Seiryo University Junior College 2020
(PDF455KB)
Niigata Chuoh Junior College 2020
(PDF455KB)
Niijima Gakuen Junior College 2017
(PDF456KB)
The Nippon Dental University College at Niigata 2022
(PDF467KB)
Musashigaoka College 2021
(PDF460KB)
Musashino Junior College 2022
(PDF488KB)
Meirin College 2021
(PDF464KB)
Yamanashi Gakuin Junior College 2020
(PDF472KB)
Yamamura Gakuen College 2022
(PDF462KB)
Yokohama Women's Junior College 2023
(PDF491KB)

 

 

Toyama , Ishikawa , Fukui , Nagano , Gifu , Shizuoka , Aichi , Mie

Institution Evaluation result Notice of change
Aichi Medical College for Physical and Occupational Therapy 2018
(PDF414KB)
Junior College, Aichi Gakuin University 2017
(PDF448KB)
Aichi Gakusen College 2020
(PDF475KB)
Aichi University of Technology Automotive Junior College 2022
(PDF452KB)
Aichi Sangyo University Junior College 2017
(PDF420KB)
Aichi University Junior College 2017
(PDF419KB)
Aichi Bunkyo Women's College 2022
(PDF478KB)
Aichi Mizuho Junior College 2023
(PDF470KB)
Iida Junior College 2020
(PDF449KB)
Ueda Women's Junior College 2022
(PDF463KB)
Ogaki Women's College 2019
(PDF435KB)
Okazaki Women's Junior College 2020
(PDF447KB)
Kanazawa Gakuin College 2023
(PDF472KB)
Kanazawa Seiryo University Women's Junior College 2021
(PDF466KB)
Gifu Shotoku Gakuen University Junior College 2023
(PDF456KB)
Kinjo College 2020
(PDF462KB)
Department of Shinshu Junior College at Saku university 2022
(PDF463KB)
Shubun University Junior College 2017
(PDF427KB)
Shogen Junior College 2022
(PDF459KB)
Jin-ai Women's College 2020
(PDF460KB)
Shinshu Honan Junior College 2023
(PDF462KB)
Suzuka Junior College 2022
(PDF474KB)
Seisen Jogakuin College 2021
(PDF465KB)
Takada Junior College 2021
(PDF471KB)
Takayama College of Car Technology 2020
(PDF476KB)
Chukyo Gakuin University Junior College 2023
(PDF447KB)
Chubu Gakuin College 2019
(PDF431KB)
Tokai Gakuin University School of Junior College Division 2008
(PDF298KB)
TOKOHA UNIV. Junior College 2021
(PDF453KB)
Toyama College 2021
(PDF418KB)
Toyama College of Welfare Science 2021
(PDF466KB)
Toyohashi Sozo Junior College 2021
(PDF454KB)
Nakanihon Automotive College 2019
(PDF421KB)
Nagano Women's Junior College 2017
(PDF448KB)
Nagoya Management Junior College 2020
(PDF464KB)
College of Nagoya Women's University 2023
(PDF483KB)
Nagoya College 2022
(PDF468KB)
Nagoya Future Culture College 2021
(PDF423KB)
College of Nagoya Bunri University 2020
(PDF466KB)
Nagoya Ryujo Junior College 2021
(PDF446KB)
Hamamatsu Gakuin University Junior College 2017
(PDF439KB)
Heisei College of Health Sciences 2021
(PDF470KB)
Matsumoto Junior College 2017
(PDF466KB)
Humanitec Junior College 2023
(PDF456KB)

 

 

 

 

Fukuoka , Saga , Nagasaki , Kumamoto , Oita , Miyazaki , Kagoshima , Okinawa

Institution Evaluation result Notice of change
Oita Junior College 2023
(PDF443KB)
Okinawa Christian Junior College 2023
(PDF470KB)
Okinawa Women's Junior College 2022
(PDF461KB)
Orio Aishin Junior College 2020
(PDF461KB)
Kagoshima Immaculate Heart College 2021
(PDF463KB)
Kagoshima Women's College 2021
(PDF465KB)
Kyushu Otani Junior College 2022
(PDF461KB)
Kyushu Sangyo University , Zokei Junior College of Art and Design 2020
(PDF460KB)
Kyushu Women's Junior College 2017
(PDF473KB)
Kyushu Ryukoku Junior College 2022
(PDF464KB)
Kindai University Kyushu Junior College 2020
(PDF463KB)
Koran Women's Junior College 2019
(PDF457KB)
Saga Women's Junior College 2020
(PDF472KB)
Junshin Junior College 2021
(PDF468KB)
Seika Women's Junior College 2020
(PDF474KB)
Nakakyushu Junior College 2021
(PDF458KB)
Nagasaki Women's Junior College 2019
(PDF437KB)
Nagasaki Junior College 2019
(PDF437KB)
Nishikyushu University Junior College 2019
(PDF415KB)
Nishi-Nippon Junior College 2022
(PDF465KB)
Higashikyushu Junior College 2022
(PDF455KB)
Higashichikushi Junior College 2022
(PDF477KB)
Fukuoka College of Health Sciences 2021
(PDF446KB)
Fukuoka Institute of Technology, Junior College 2021
(PDF465KB)
Fukuoka Women's Junior College 2022
(PDF455KB)
Beppu University Junior College 2019
(PDF419KB)
Beppu Mizobe Gakuen College 2021
(PDF475KB)
Minami Kyushu University Junior College 2021
(PDF466KB)
Miyazaki Gakuen Junior College 2019
(PDF411KB)